Eserler (Bernhard Cossmann (17 Mayıs 1822 — 7 Mayıs 1910))

 5 Concert Etudes for Cello, Op.10 (Viyolonsel)
 Studies for Developing Agility for Cello (Viyolonsel)

Notasitesi.com'da neler bulabilirsiniz?